DUYURULAR

Branş, Yaş ve Kategori Tablosu,Yarışma Takvimi, 12.11.2019 08:33:43
Mahalli Sonuç Bildirim Tarihleri- Giresun Okul Sporları-Yarışma Talimatları Sekmesinde Yayımlanmıştır. 
http://giresun.gsb.gov.tr/Sayfalar/1090/425/yarisma-talimatlari.aspx adresinden veya https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/ adresinin Yarışma Bilgileri Sekmesinden ulaşılabilmektedir.


Mazeretsiz olarak müsabakaya katılmamak 05.11.2019 10:13:09
MADDE 48 
(2) Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen müsabaka hazırlıklarına veya müsabakalara katılmayan kişiler; üç aydan altı aya kadar müsabakadan men, hukuka ve spor ahlakına aykırı bir şekilde sporcunun müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmasına engel olan kulüpler ise altı aya kadar müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.
Spor Disiplin Yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190713-4.htm