Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri

Özel Beden Eğitimi ve Spor Yönetmeliği İçin Tıklayınız...

 

Antrenörlük Sözleşmesi İçin Tıklayınız...

2023 Wada Yasaklılar Listesi...

 

Gerçek Kişi Tarafından Açılacak Spor Tesisi İçin Gerekli Evraklar

1

Dilekçe (Adı-Adresi-Spor Dalı belirtilecek)

2

Kimlik Fotokopisi

3

Adres Beyanı

4

Adli sicil kaydı

5

Vesikalık fotoğraf (3adet)

6

Antrenör Belgesi (2.Kademe)

7

Antrenör Sözleşmesi (1 yıllık)

8

Onaylı Ölçek Planı (1/100)

9

Belediye İşyeri Açma İzin Belgesi

10

İtfaiye Raporu

11

Sağlık Müdürlüğü raporu

12

Kolluk Kuvveti Görüşü (Emniyet Müd. alınacak)

13

Yeterlilik Belgesi (İlgili Federasyondan alınacak)

 

Tüzel Kişi Tarafından Açılacak Spor Tesisi İçin Gerekli Evraklar

1

Dilekçe (Adı-Adresi-Spor Dalı belirtilecek)

2

Unvan ve Ticaret Sicil Numarası

3

Tesis Sorumlusu Adres Beyanı

4

Tesis Sorumlusu Adli sicil kaydı

5

Dernek Tüzüğü veya vakıf senedi yayınlandığı gazete

6

Antrenör Belgesi (2.Kademe)

7

Antrenör Sözleşmesi (1 yıllık)

8

Onaylı Ölçek Planı (1/100)

9

Belediye İşyeri Açma İzin Belgesi

10

İtfaiye Raporu

11

Sağlık Müdürlüğü raporu

12

Kolluk Kuvveti Görüşü (Emniyet Müd. alınacak)

13

Yeterlilik Belgesi (İlgili Federasyondan alınacak)